Du är här: Invånare/Nyheter/Skärgårdstrafiken i Ronneby utökas och knyts ihop med Arkipelagrutten

Skärgårdstrafiken i Ronneby utökas och knyts ihop med Arkipelagrutten

Skärgårdsbåten Spättans återkomst blev populär och nu ger Kommunstyrelsens arbetsutskott Blekingetrafiken i uppdrag att upphandla skärgårdstrafiken för Ronneby kommun 2018 – 2020. Skärgårdstrafiken kompletteras nästa år med resor från Ronneby hamn/Östra Piren till Karlshamn och Karlskrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt senaste möte att ge Blekingetrafiken i uppdrag att upphandla skärgårds- och åtrafik för Ronneby kommun. Upphandlingen ska gälla för de kommande tre somrarna, d v s 2018-2020.

– Sommarens test av skärgårdstrafiken via Ronnebyån ut i Ronnebys skärgård har visat sig både fungera väl och vara mycket uppskattad. Under sex veckor gjordes bortåt 4000 resor med Spättan, trots en veckas uppehåll på grund av högvatten, berättar Ronnebys näringslivschef Torbjörn Lind.

I uppdraget till Blekingetrafiken ingår att utvidga möjligheterna för besökare och kommunens invånare att resa med båt: via Östra Piren i Ronneby hamn kommer man att kunna resa till Karlskrona och Karlshamn två gånger dagligen lördagar och söndagar under åtta veckor sommaren 2018.

Skärgårdstrafiken knyter ihop Ronneby med övriga skärgårdsorter i Blekinge och gör dess underbara natur mer tillgänglig – oavsett tillgång till egen båt. Det är en naturlig del av Ronnebys hållbarhetsarbete och projektet Arkipelagrutten som drivs av Blekinge Arkipelag.

Ronneby skärgård är sedan juni 2011 en del av biosfärområde Blekinge Arkipelag. Mer information om det aktuella arbetet med Arkipelagrutten finns på www.blekingearkipelag.se/arkipelagrutten

Publicerad den 27 september 2017

Till nyhetslistan