Du är här: Invånare/Nyheter/Ronneby kommun har ny grafisk profil

Ronneby kommun har ny grafisk profil

Nu lanseras Ronneby kommuns nya grafiska profil som har arbetats fram i samarbete mellan politiker, företagare, kommunanställda och invånare. Tanken är att genom ett nytt och moderniserat utseende spegla allt det vi är stolta över i vår kommun och som vi önskar berätta för våra olika målgrupper – att Ronneby är en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

- Med en gemensam grafisk profil blir det förhoppningsvis enklare för kommuninvånare, journalister och andra mottagare att känna igen kommunen som tydlig avsändare. För kommuninvånarna kommer den nya grafiska profilen synas i bland annat annonser, trycksaker, flaggor, på hemsidan och i sociala medier, säger kommunikationschef Anna Ekberg.

Vad är en grafisk profil?
En grafisk profil handlar om kommunens visuella identitet och beskriver dess logotyp, färger, typsnitt, bildspråk med mera. Den är ett praktiskt stöd för kommunens anställda som underlättar effektiv marknadsföring, ger mer genomslagskraft i kommunens externa och interna kommunikation och stärker samhörigheten inom den kommunala organisationen.

Ronneby kommuns tidigare grafiska profil uppdaterades 2009. Sedan dess har det skett stora förändringar inom kommunikation och digital utveckling. På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunikationsenheten i samarbete med reklambyrån Kreation tagit fram den nya logotypen i olika format, typsnitt, färger, mönster och bildspråk. Ny logotyp och grafisk profil har bland annat arbetats fram genom workshops där såväl politiker, tjänstemän som kommuninvånare deltagit.

Den nya grafiska profilen för Ronneby kommun som organisation, lanseras och börjar användas i dag den 24 maj. Allt eftersom kommer flaggor, skyltar, bildekor, kläder med mera att bytas ut och få nya logotyper. Detta kommer att ske under en övergångsperiod som sträcker sig över ett år. I steg två lanseras en ny grafisk profil för platsen Ronneby – den moderna kurorten.

Ronneby kommun grafiska profilen hittar du här: grafiskprofil.ronneby.se

Hur ser den nya kommunlogotypen ut?
Det heraldiska vapnet är oförändrat. Logotypen består av vapnet och texten ”Ronneby kommun”. Det finns en stående och en liggande variant av logotypen. Ordet ”Ronneby” skrivs numera i gemener och i ett profilbärande typsnitt. Ordet ”kommun” skrivs fortfarande i versaler, dock något mindre i förhållande till ordet ”Ronneby”. Förändringarna är ett sätt att visa närheten mellan organisationen Ronneby kommun och dess invånare. Att vi håller fast vid Ronneby kommuns heraldiska vapen är ett sätt att uttrycka kontinuitet. Ordet ”kommun” skrivs som tidigare i versaler för att uttrycka trovärdighet och beskriva organisationens roll som myndighet.

Publicerad den 23 maj 2017

Till nyhetslistan