Du är här: Invånare/Nyheter/Problem med flugor vid äldreboendet Ålycke

Problem med flugor vid äldreboendet Ålycke

Angående problem med flugor vid äldreboendet Ålycke i Johannishus.

Uppdatering 2017-05-05

En uppföljande kontroll utfördes den 5 maj 2017 av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Närvarande vid inspektionen var representanter från Anticimex, Kostenheten vid Ronneby kommun samt personal från köket.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tack vare de samlade åtgärder som vidtagits av fastighetsägaren Ronnebyhus och kökspersonalen har antalet puckelflugor minskat kraftigt i livsmedelslokalen samt i matsalen. Det föreligger också en betydligt mindre risk för att maten skulle bli kontaminerad p g a puckelflugor. Miljö- och byggnadsförvaltningen uppmanar verksamheten att fortsatt följa rekommendationerna från Anticimex samt verksamhetens egna rutiner angående skadedjurskontroll.

Köket på Ålycke servicehus kommer därför att åter börja laga mat fr o m 13 maj 2017.

Anticimex kommer att besöka livsmedelslokalen vid ytterligare några tillfällen för att följa upp ärendet.

Uppdatering (2017-04-10)

Köket och restaurangen på Ålycke håller fortfarande stängt. Flugorna har minskat i antal, men de är fortfarande inte helt borta. På onsdag den 12 april kommer Kostenheten, Äldreförvaltningen, Ronnebyhus och Anticimex träffas för att gå igenom aktuell status samt diskutera vad som ytterligare kan göras för att få bort flugorna.

Vad har hänt?

I mitten på februari noterade personalen på äldreboendet Ålycke i Johannishus förekomsten av flugor i sina lokaler. Hyresvärden Ronnebyhus kontaktades, men på grund av sjukdom kunde en besiktning genomföras först den 23 februari.

Vid besiktningen konstaterades problem med så kallade puckelflugor på flera ställen, framför allt i kökslokalerna varpå måltidschefen beslutade om omedelbar stängning av köket. Från och med den 24 februari hämtas därför mat till såväl äldreboendet som den intilliggande förskolan Nyponhuset från Vidablick.

Den 28 februari genomförde Anticimex en återinspektion vid vilken en klar förbättring kunde konstateras. En uppföljande livsmedelskontroll gjordes av miljö- och hälsoskyddsinspektör den 1 mars. Där konstaterades att antalet puckelflugor hade minskat men att det fortfarande fanns en risk för att maten skulle kontamineras. Anticimex genomförde en ny inspektion den 9 mars som visade att situationen i helhet hade förbättrats.

Under vecka 10 rapporterades det om förekomsten av flugor på förskolan Nyponhuset. Inspektion bedömde att problemet med flugor inte är av allvarlig karaktär men utvecklingen hålls under uppsikt.

Vad har Ronneby kommun gjort?

På Anticimex rekommendation påbörjades omedelbart sanering av såväl kökslokaler som övriga lokaler. Städning genomförs nu dagligen i lokalerna till dess att problemet är löst. Vidare skall golvbrunnar tätas.

Köket kommer att hållas stängt till dess att man kommit tillrätta med problemet. Även äldreboendets matsal håller stängt tills vidare. Måltider intas i aktivitetsrummet. Anticimex kommer genomförde en ny inspektion den 9 mars som visade att situationen i helhet hade förbättrats.

Förskolan inspekterades av Anticimex den 13 mars. Personalen har fått råd och instruktioner avseende vad de bör tänka på avseende bland annat rengöring men problemet med flugor bedöms inte vara av allvarlig karaktär. Utvecklingen hålls dock under uppsikt.

Den 1 mars skickades ett informationsbrev till anhöriga till boende på Ålycke.

Ronneby kommun ser allvarligt på den uppkomna situationen och beklagar den olägenhet som drabbat boende och anhöriga. Vi gör för närvarande vårt bästa för att komma tillrätta med problemet så snabbt som möjligt.

Denna information kan komma att uppdateras.

Publicerad den 3 mars 2017

Till nyhetslistan