Du är här: Invånare/Nyheter/Köket på äldreboendet Ålycke öppnar igen

Köket på äldreboendet Ålycke öppnar igen

Efter noggranna kontroller av Miljö- och byggnadsförvaltningen kan köket på äldreboendet Ålycke åter börja laga mat från och med den 13 maj 2017.

Uppdatering 2017-05-05

En uppföljande kontroll utfördes den 5 maj 2017 av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Närvarande vid inspektionen var representanter från Anticimex, Kostenheten vid Ronneby kommun samt personal från köket.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tack vare de samlade åtgärder som vidtagits av fastighetsägaren Ronnebyhus och kökspersonalen har antalet puckelflugor minskat kraftigt i livsmedelslokalen samt i matsalen. Det föreligger också en betydligt mindre risk för att maten skulle bli kontaminerad p g a puckelflugor. Miljö- och byggnadsförvaltningen uppmanar verksamheten att fortsatt följa rekommendationerna från Anticimex samt verksamhetens egna rutiner angående skadedjurskontroll.

Köket på Ålycke servicehus kommer därför att åter börja laga mat fr o m 13 maj 2017.

Anticimex kommer att besöka livsmedelslokalen vid ytterligare några tillfällen för att följa upp ärendet.

Publicerad den 5 maj 2017

Till nyhetslistan