Du är här: Invånare/Nyheter/Ansök om bidrag för friskvård och trivsel

Ansök om bidrag för friskvård och trivsel

Stiftelsen Ronneby Brunns fonder har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sitt ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag "åt behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Ansökan ska innehålla information om civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. 

Senast den 14 november 2017 ska ansökan om bidrag vara stiftelsen tillhanda.

Skicka din ansökan till: 
Stiftelsen Ronneby Brunns fonder
Ekonomienheten Stadshuset
Att. Peter Nordberg
372 80 Ronneby

Vem tar beslutet?
Det är stiftelsens styrelse som beslutar och delar ut bidrag. 

När betalas pengarna ut?
Om du beviljas bidrag betalas de ut i december månad.

/Styrelsen

Publicerad den 6 oktober 2017

Till nyhetslistan