Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling

Ronneby kommun ska på ett bra sätt möta medborgarnas krav i olika avseenden. Det kan gälla exempelvis information, service eller delaktighet. Kommunens tjänster ska ha god kvalitet och vara effektivt genomförda.

Det är också viktigt att kommunens politiker och tjänstemän får veta hur medborgare och företag uppfattar tjänsterna. Ibland genomförs därför särskilda undersökningar om kvaliteten. Undersökningarna kan riktas mot medborgare, brukare, företagare etc.

I menyn till vänster finns länkar till kvalitetsmätningar av olika slag.