Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Historia

Ronneby år 500 - 1800

Ronneby och dess omgivningar har gamla anor. Det finns flera välkända fornminnen i trakten, bland annat Björketorpsstenen från 500-talet.

Blekinge tillhörde tidigt Danmark. Kyrkan i Ronneby började byggas på 1100-talet, och Ronneby var då danskt.

Ronneby blev stad och fick stadsprivilegier på 1200-talet. Under medeltiden hade den danska handeln med svenska Värend viktig betydelse för välståndet. Den handeln passerade Ronneby.

Läget i gränstrakterna var utsatt. År 1564 intog svenskarna Ronneby under ledning av Erik XIV. Då brändes Ronneby ner och många invånare höggs ihjäl, av historiker kallat "Ronneby blodbad".

1658 blev Ronneby svenskt och hårda tider stundade. 1680 anlade den svenske kungen Karl XI flottbasen Karlskrona några mil österut. Då flyttades Ronnebys stadsprivilegier dit. Också invånarna kommenderades att flytta till Karlskrona.

Ronneby överlevde emellertid. Under 1700-talet kom handel och hantverk tillbaka och de första industrierna började spira. I 1800-talets Ronneby fanns två huvudnäringar, industrin genom framför allt Kockums och hälsobrunnen, Ronneby Brunn.

Mycket av Brunnsmiljön finns ännu kvar i Ronneby Brunnspark, bland annat Brunnskällan.