Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Felanmälan till Ronneby kommun

Felanmälan till Ronneby kommun

Välkommen till Ronneby kommuns felanmälansystem för gator, belysning, parker och grönområden, lekplatser, badplatser, fritidsanläggningar, leder/motionsspår och båtplatser!

För felanmälan i övriga frågor kan du använda något av följande:

För att felanmäla väljer du en av bilderna nedan genom att klicka på den. Fyll sedan i det formulär som visas på skärmen. Lämna detaljerad information så att vi kan identifiera platsen och problemet. Tänk på att om vi skulle behöva nå dig och du inte lämnar tillräckliga kontaktuppgifter kanske inte felet kan avhjälpas.

Vi åtgärdar oftast fel inom tio arbetsdagar. Ibland kan det dock ta längre tid om det är något speciellt som behövs utredas eller beställas t ex. Om det är akut så prioriteras ärendet.

Har du frågor? Kontakta Tekniska förvaltningen på 0457-61 80 80 eller på tekniskaforvaltningen@ronneby.se.

Vi behöver dina personuppgifter för att ta hand om din fråga. De uppgifter vi behandlar är namn, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Fyller du i personuppgifter i formuläret för felanmälan betraktas det som samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PUL). Du kan läsa mer om behandling om personuppgifter på Datainspektionens hemsida och om dina rättigheter vid personuppgiftbehandling.