Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, är heltidsanställd som kommunalråd.

Kommunstyrelsen:

  • leder och samordnar allt arbete inom kommunen
  • ansvarar för kommunens ekonomi

Protokoll och mötestider