Du är här: Invånare/Kommun & politik/Diarium och sekretess

Diarium och sekretess

Diarium är ett register över inkomna och upprättade handlingar.

En inkommen handling kan t ex vara ett brev eller en remiss som skickats eller lämnats till kommunen. Det kan också vara ett e-postmeddelande.

En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

En del handlingar kan omfattas av sekretess. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Du kan söka ärenden och dokument i några av kommunens diarier via fliken Möten, handlingar och protokoll.