Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

För handläggning av ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun tar vi ut en av kommunfullmäktige bestämd timtaxa.

Denna taxa indexregleras varje år och för 2017 är den 829 kr per timme. I länkarna till höger kan du läsa mer om taxa för olika ärenden. Om du undrar vad ett specifikt ärende kostar är du välkommen att höra av dig till förvaltningen.