Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Planarbete/Detaljplaner/Lagakraftvunna detaljplaner/Bökevik 1:131 m.fl. (2017)

Bökevik 1:131 m.fl. (2017)

Syftet med detaljplanen är att flytta två tomter som bedöms vara olämpligt placerade, att uppdatera äldre planbestämmelser med främsta syftet att tillåta en större exploatering av tomterna samt även att skapa några ytterligare tomter för bebyggelse.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner pdf-filer i högerkolumnen. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-28.