Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Yxnarum 21:1 - Ny detaljplan

Yxnarum 21:1 - Ny detaljplan

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skapandet av 30 tomter för boende och rekreation. Planen hanteras enligt ett normalt planförfarande.

Detaljplanen ställs ut för samråd under tiden 17 november 2017 t.o.m. 15 december 2017. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek
  • Listerby Bibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner pdf-filerna från den här sidan.

Du är välkommen att ringa arkitekt Mats Lindström på 0708-49 43 84 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mats.lindstrom@bredgatan.se eller helena.revelj@ronneby.se.

Har du synpunkter på planförslaget ska dessa framföras skriftligen till: Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, 372 80 Ronneby. du kan även skicka ditt yttrande via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer 2012/333.

Senast den 15 december ska synpunkterna ha inkommit till expeditionen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Publicerad den 14 november 2017

Till nyhetslistan