Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Nya sopkärl

Nya sopkärl i Ronneby kommun

Går du i funderingar på hur de nya sopkärlen ska få plats? Kanske ett tak, en skärmvägg, eller gräva ut lite av tomten? Visste du att detta i många fall kan vara åtgärder som kräver bygglov eller marklov?

Hos miljö- och byggnadsförvaltningen kan du få veta mer om vad som gäller i just ditt bostadsområde och vad som krävs för ditt byggprojekt. Vissa områden i vår kommun har nämligen särskilda bestämmelser när det kommet till utformning och arkitektur.

Du behöver vara extra observant om du bor i stadsdelarna:

  • Blekan
  • Bergslagen

Även om du inte bor just i dessa områden så skadar det inte att fråga först, kanske du kan får tips och idéer som du själv färst inte tänkte på?

Vad kräver bygglov?

Många byggåtgärder kan kräva bygglov och startbesked innan du får sätta igång med ditt projekt. Några exempel på vad so kan kräva bygglov är plank, murar och grävningsarbeten. Även skärmtak kan kräva bygglov om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade rättigheterna. Observera att allt du bygger ska göras trafiksäkert och inte skymma korsningar oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Vad kräver inte bygglov?

Du får utan bygglov uppföra till exempel staket runt dina sopkärl men observera skillnaden mellan plank och staket där plank är bygglovspliktigt. Det kan också vara så att bygglovsplikten är utökad så som i Blekan och Bergslagen, där kräver många lovbefriade åtgärder bygglov.

Är du osäker?

Är du osäker på vad som gäller för just din tomt? Fråga gärna någon av våra handläggare om vad som gäller just där du bor.

Publicerad den 25 september 2017

Till nyhetslistan