Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Nyheter från Miljö- och byggnadsförvaltningen/Behöver du mäta radonvärdena i ditt hus

Behöver du mäta radonvärdena i ditt hus?

 

Har du inte mätt radon i luften i din bostad tidigare är det dags nu. Mätning av radon utförs under perioden 1 oktober till 30 april. Radon är en luktfri gas som i höga halter kan vara skadlig för din hälsa. Därför är det viktigt att mäta halten i din bostad.

Mätningen kan enkelt utföras till en låg kostnad. Du beställer radonmätning via kommunens miljö- och byggnadsförvaltning,
alternativt direkt från ett mätlaboratorium.

Bor du i lägenhet kolla gärna med din hyresvärd om radonmätning gjorts. Särskilt viktigt är att det mäts är i alla lägenheter med markkontakt.

Vill du beställa mätning eller har frågor om radon kontakta våra handläggare Maria malmros tfn 0457-618 173 eller Leif Abrahamsson tfn 0457-618 091.

Så här görs mätningen.

  1. Du beställer radonmätare, små dosor, via kommunen eller direkt från ett mätlaboratorium.
  2. Sedan placerar du ut dosorna enligt anvisningarna i minst två rum. Mätningen pågår i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.
  3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  4. Efter några veckor får du mätresultaten att jämföra med riktvärdet för radon i inomhusluft som är 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft).

Publicerad den 12 september 2017

Till nyhetslistan