Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljöprojekt

Miljöprojekt

Ronneby kommun arbetar aktivt med olika miljöprojekt för att skapa en hållbar utveckling.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Kort och gott kan säga att man vill ha löst de stora miljöproblemen så att barnen skall slippa dem när de är vuxna !