Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Miljö-och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsuppgifter i korthet

Utredningar och planer

Hur marken och vattnet ska användas, översiktsplan och detaljplaner. Här kommer hanteringen av geografiska informationssystem (GIS) till stor användning.

Bygglovsprocessen

Kontroll om projektet följer gällande planer, yttre utformning, underlag för bygglovsbeslut och tillsyn över bygget.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Efterföljs de lagar och regler som finns kring livsmedel?

Tillsyn

Över miljöstörande verksamheter som industri, enskilda avlopp, avfall, hantering av kemiska produkter, buller, radon i inomhusmiljö med mera. I vårt uppdrag ingår också miljöövervakning, kalkning av sjöar samt återställning av natur.

Rådgivning i miljöfrågor

Inklusive dricksvatten och badvatten , ger vi tips om hur man agerar miljövänligt m.m. samt att svarar på allmänhetens frågor om miljö, hälsa och säkerhet. 

Kontaktuppgifter till oss på förvaltningen hittar du i vänsterkolumnen.