Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Hållbart byggande

Hållbart byggande

I Ronneby kommun har vi bestämt oss för att skapa ett hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former och där vi ger stöd för biologisk och kulturell mångfald och skapar giftfria miljöer. Stöd i det arbetet hämtas från principerna bakom Cradle to Cradle® (vagga till vagga).

Är du en privatperson som funderar på ett byggprojekt? Varför inte göra det bättre genom att använda Cradle to Cradle®? Nedan har vi samlat länkar till sidor och dokument där du kan få mer information. Du är också hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Cefur

För att privatpersoner och näringsliv ska kunna delta i den resa som Ronneby kommun påbörjat har Cefur skapats. Cefurs uppdrag är att inspirera till och ge stöd i det förändringsarbete som behöver genomföras samt stimulera forskning och kunskapsskapande inom området. På deras hemsida finns information om Cradle to Cradle® (C2C) och Cefurs verksamhet.

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden: energi, vatten, byggmaterial och inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljön och social mångfald. Programmet hittar du under rubriken Generellt kvalitetsprogram till vänster.

C2C i den byggda miljön

"Cradle to Cradle® för den byggda miljön" innehåller kriterier som ger förståelse för hur C2C kan tillämpas i renoverings- och nybyggnadsprojekt. Den ger verktyg att utforma och uppföra byggnader med mätbara C2C-egenskaper och verktyg att maximera positiva effekter. Författare är Douglas Mulhall och Michael Braungart, svensk översättning av Cefur.