Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Djur

Djur

Från och med den 1 januari 2009 är ansvaret för djurskyddet flyttat från kommunerna till länsstyrelserna. Om man vet eller misstänker att ett husdjur eller sällskapsdjur far illa ska man kontakta länsstyrelsen.

Telefonnumret till länsstyrelsen i Blekinge län är 010-224 00 00. Se även länk här till höger.

Miljötillsynen på lantbruk är kvar i  kommunerna. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet är också kvar, alltså sådana fall där djurhållning kan påverka människors hälsa.

 Klicka vidare i vänsterkolumnen för mer information.