Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Blanketter

Blanketter

På följande sidor har vi samlat de olika blanketter som rör miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsärenden samt plan- och byggärenden. Välj ämnesområde i vänstermenyn och klicka på dokumentnamn för att ladda hem önskad blankett.

PDF-blanketter

Flertalet av blanketterna är i pdf-format. För att kunna öppna dessa behöver du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. En länk till en webbsida där du kan hämta programmet finns i högerkolumnen.

Du kan i de flesta fall fylla i blanketterna på skärmen och sedan spara dem i ifyllt skick. Du kan skicka in dem som en bilaga till ett e-brev om inte en namnunderskrift krävs. Mejla då till verksamheten som anges på blanketten. Att skicka in dina handlingar på vanligt papper går också bra.