Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Renhållningen i kommunen regleras i renhållningsordningen för Ronneby kommun. 

Det är Ronneby Miljö & Teknik AB (i dagligt tal Miljöteknik) som sköter det praktiska arbetet med att hämta avfall, slam och latrin vid hushåll och liknande verksamheter. På deras webbsida kan du få information om olika typer av abonnemang, taxor, öppettider, källsortering med mera.

Dispenser

Hos miljö- och byggnadsförvaltningen kan du ansöka om vissa undantag (dispenser) från renhållningsreglerna, klicka vidare i meny till vänster. Har du klagomål på nedskräpningar kan du också kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen..

Klicka vidare i menyn till vänster eller på länkarna till höger för att få mer information!