Du är här: Invånare/Ronnebyhus/Om webbplatsen

Om webbplatsen

Detta är den officiella webplatsen för det kommunalägda Ronnebyhus. Informationsenheten har det övergripande ansvaret för utveckling och uppdatering av webbsidan.

Webbplatsen är byggd i systemet EPiServer. Aktuell version  EpiServer CMS 6. Den togs i bruk i oktober 2011