Du är här: Invånare/Gymnasieskolan Knut Hahn/Vår skola/Internationellt

Internationellt på Knut Hahn

Dagens unga kommer att ha en större rörlighet i sina liv och sitt arbetsliv än tidigare och se hela världen som sitt arbetsfält. Genom att komma i kontakt med andra länder och kulturer under sin skoltid ökar deras möjligheter att anpassa sig till nya förutsättningar och miljöer.                                                     

Comenius Multilateralt

Internationella aktiviteter

Erasmus+

Erasmus+ KA2

Erasmus+ KA3