Serviceanmälan

Här kan du enkelt göra en serviceanmälan i vårt webbformulär.
Börja med att välja företagsby.
Fyll sedan i dina uppgifter i formuläret och registrera ditt ärende.

Vi åtgärdar oftast fel inom tio arbetsdagar. Ibland kan det dock ta längre tid om det är något speciellt som behövs utredas eller beställas. En snabb och pålitlig fastighetsservice är viktigt för oss - och för dig.

Är ditt ärende akut, ring vår fastighetsjour på nummer 0733-17 03 74.

Behandling av personuppgifter

Vi samlar in namn, telefon och mailadress i formuläret för serviceanmälan och behöver spara och behandla de personuppgifter för att kunna hantera serviceanmälan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger Ronneby kommun enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Dataskyddsombud är Anders Danielsson på kommunalförbundet Sydarkiveralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Personuppgiftsansvarig är ABRI.