Du är här: Invånare/Företag/Projekt

Projekt

Ronneby Kommuns bidrag för projektverksamhet syftar till att medverka till utveckling och tillväxt.

Man kan söka projektmedel om man tillsammans med andra har en idé som man vill genomföra i projekt. Ronneby Kommuns bidrag innebär då i form av medfinansiering i pengar eller tid.

Om du vill ansöka om projektmedel lämnar du in ett underlag till oss som vi kan titta på tillsammans med kommunens internationella samordnare eller våra samverkanspartners t ex Region Blekinge, Länsstyrelsen, Landstinget, andra kommuner, företagarföreningar m fl.

Underlaget bör omfatta:

 • Projektnamn
 • Projekttid
 • Projektorganisation
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Målgrupp
 • Aktivitetsplan
 • Mål och Resultat
 • Budget
 • Eventuella tänkbara medfinansiärer (offentliga och/eller privata)
 • Horisontella perspektiv t ex hållbarhet, jämställdhet, mångfald, internationalisering, samverkan

Det är bra om du tittar på hur din idé överensstämmer med Ronneby Kommuns vision och strategier, Blekingestrategin, EU-fonder och/eller andra nationella och internationella program. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om medfinansiering i projekt för Ronneby Kommuns del.

Skicka näringslivsinriktade projektidéer till angelica.coleman@ronneby.se