Du är här: Invånare/Företag/Företagsregister/Företagarföreningar

Företagarföreningar & nätverk

Ronnebyandan - vi hjälper varandra

I Ronneby drivs och utvecklas ca 2600 företag. Ronnebyandan präglar mycket av det vi gör i näringslivet och kommunen. Ledord sedan länge är att "samarbeta när vi kan och konkurrera när vi måste" vilket märks i våra väl fungerande företagsnätverk.

Nedan får du en kort beskrivning av de nätverk som finns och till höger finns länkar direkt till nätverkens hemsidor.

WellNetWork

WellNetWorks syfte är att synliggöra och stärka hälsoföretagen i Blekinge. Wellnetworks vision är att vara ett nätverk för engagerade hälsoföretag som tillsammans bidrar till ett ökat välmående.

Visit Blekinge

VisitBlekinge AB är ett marknadsbolag som bildats för att marknadsföra Blekinge. I den gemensamma strategin för Blekinges besöksnäring har de pekat ut Danmark, Holland, Tyskland och Polens som sina utländska målmarknader. I Sverige verkar de främst inom en 20 mils radie kring länet. Deras uppgift är att öka resandet till Blekinge och därmed bidra till ökade intäkter för sina medlemmar. Läs mer om medlemskap här

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Handelskammaren arbetar med både långsiktiga och snabba insatser. Oavsett om det är stora eller små frågor är målet alltid att utveckla och förbättra företagens villkor. Det är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. De påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. De stöder affärer genom service inom internationell handel. De sammanför företag i olika nätverk och möten. Handelskammaren har drygt 2 800 medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Syftet är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer.

LRF Sydost

LRF Sydost arbetar med aktuella frågor inom jord- och skogsbruket i regionen och mycket annat som är viktigt för dig på landsbygden.

Tech Network

Företagsnätverket Tech Network har som målsättning att utifrån god teknikförståelse och förtroende hjälpa entreprenörer/ företag att se möjligheter till enskilda samt gemensamma affärs-, produkt- och produktionsutveckling utifrån ett kontaktförmedlande och idéskapande arbete.

Techtank

Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag.

Svenskt Näringsliv

 Svenskt Näringsliv är den ledande företrädaren för praktiskt taget hela det svenska näringslivet. De 50 medlemsorganisationerna, arbetsgivarförbund och branschorganisationer, har sammantaget drygt 60 000 medlemsföretag med omkring 1,5 miljoner anställda. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation. Genom detta blir de också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, vilket ger många fördelar. Bland annat får de, genom den konfliktfond som Svenskt Näringsliv byggt upp, ett skydd mot konfliktskador. De har också tillgång till kvalificerade experter inom många viktiga områden. Förbundens och Svenskt Näringslivs förhandlare arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, säkra arbetsfred och lösa uppkomna tvister. Svenskt Näringsliv är näringslivets ledande opinionsbildare.

Idéinstitutet

Idéinstitutet är för dig mellan 18-30 år med drivkraft att genomföra idéer. Inspirerande föreläsningar, rådgivning, utbildningar, nytänkande nätverksevent och ett entreprenörsprogram med ett stipendium på 5 000 kr. Alla event är gratis och genomförs över hela Blekinge. 

 

BNI Team Ronneby

Genom att vara affärspartner i ett team i BNI får du möjlighet till fler affärer, personlig utveckling, gemenskap och energi.

Ronneby Handels- och Intresseförening

Föreningen öppen för alla företagare, handlare, fastighetsägare m.fl. i Ronneby. Vi arbetar för bättre samverkan mellan aktörerna och för utvecklingen av centrum.

Ronneby Företagsgrupp

Ronneby Företagsgrupp är en ideell förening med ca 100 medlemmar som verkar för ett gott näringslivsklimat i Ronneby kommun. I detta nätverk finns även Ronnebys Industrigrupp som regelbundet träffar näringslivschef och kommunalråd för dialogmöten.

Företagarna i Ronneby

Föreningen Företagarna är öppen för alla företagare och handlare i kommunen. De har ca 200 medlemmar och ingår i Företagarnas Riksorganisation.

 

Blomstrande Bygden

Blomstrande Bygden - Företag i samverkan, har medlemmar i Backaryd, Belganet, Eringsboda, Hallabro, Tjurkhult, Öljehult och utmed Vildmarksleden.

Hoby Företagarförening

Föreningen är öppen för företagare, handlare, hantverkare m.fl. i Bräkne-Hoby med närområde.

Blekingepärlor

Ett nätverk för konstnärer och småföretagare på landsbygden i Ronneby Kommun.

Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby Kommunbygderåd arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden.

Rotary Ronneby

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer.

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. De erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

NetPort Energikluster

NetPort Energikluster hälsar företag och organisationer som brinner för innovation inom energi och hållbarhetsfrågor välkomna.

Kreativt & Tekniskt Forum

Föreningen i Blekinge för tekniker, uppfinnare, företag och idékläckare.