Du är här: Invånare/Nyheter/Två privata hemtjänstföretag klara

Två privata hemtjänstföretag klara

Nu är två privata aktörer inom hemtjänsten i Ronneby kommun klara. Det är företagen Gertrud Care och 2 Sjuksystrar som blivit godkända som leverantörer.

Tillsammans med Ronneby kommuns hemtjänst ingår de i det utbud som vårdtagarna kan välja mellan som utförare av beviljade insatser.

Det kan bli aktuellt med ytterligare bolag om fler ansöker och blir godkända. Information om vilka leverantörer som är valbara finns på hemsidan: http://www.ronneby.se/sv/omsorg-hjalp/lagen-om-valfrihet-lov/

Vid frågor kontakta:
Biståndshandläggare inom Äldreförvaltningen via växeln 0457-61 80 00 eller
LOV-samordnare Maria Sevestedt, 0457- 61 77 96

Publicerad den 12 februari 2016

Till nyhetslistan