Du är här: Invånare/Nyheter/Tänk Om

Tänk Om

Ett gemensamt arbete för att förmedla kunskap, men även diskutera tonåringars attityder till alkohol. Genom kampanjen vill man också uppmärksamma frågan om langning till tonåringar.

Just nu genomför Ronneby tillsammans med länets fyra andra kommuner, Länsstyrelsen, Polisen och Landstinget en spelgeldekalskampanj för att minska alkoholkonsumtionen hos minderåriga.

Den riktar sig just nu mot langning av alkohol och tanken bakom kampanjen är att öka kunskapen kring alkoholdrickande och hur viktig gränssättningen är för nolltolerans. Om föräldrar inte köper ut, bjuder på alkohol hemma eller accepterar drickande under 18 år visar den senaste forskningen att tonåringar börjar dricka senare, de dricker mindre och får mindre problem längre fram som är alkoholrelaterade.

Spegeldekalskampanjen

Går ut på att se sig själv i spegeln och läsa texten:

Hur ser en helt vanlig langare ut?
Alla kan få frågan att köpa ut till minderåriga. Alltför många svarar ja. Vad svarar du?

Mer information om arbetet och kampanjen hittar du i länken till höger.

Fem tips för tonårsföräldrar om att hantera frågan kring alkohol

  1. Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte i er familj. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhållningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

  2. Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring fester, alkohol, tider m.m. Gemensamma regler är lättare att hålla, samtidigt som de gör argument som att ”alla andra får” verkningslösa.

  3. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Som tonåring mår man bra att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig om.

  4. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.

  5. Inse din stora betydelse. Tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger – även det inte verkar så i stunden.

Publicerad den 27 maj 2014

Till nyhetslistan