Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Ekonomi/Utdelning Stiftelse

Utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag "åt behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 14 november 2017 under adress: Ekonomienheten, Att. Peter Nordberg, Stadshuset, 372 80 RONNEBY.

Ansökan skall innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. Prövning av ansökningarna sker därefter av stiftelsens styrelse och ev. bidrag kommer att utbetalas i december månad.

Styrelsen