Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Hjälp i hemmet, hemtjänst/Avgifter hemtjänst

Avgifter hemtjänst

Avgifterna för hemtjänst inom äldreomsorgen i Ronneby har ändrats. De nya avgifterna för hemtjänst i ordinärt boende, det vill säga i hemmet, gäller från den
1 maj 2016.

Avgiften för hemtjänst sänks från 222 kronor till 177,20 kronor per timme. Har du mindre än tio timmars hemtjänst betalar du per timme.

Om du har tio timmars hemtjänst och mer i månaden betalar du aldrig mer än
1 772 kronor eftersom du når maxtaxa.

I våra broschyrer hittar du information avgifter, om hur en ansökan om hemtjänst går till och vad du kan få hjälp med.