Du är här: Invånare/Nyheter/Magsjuka på Lindebo vård- och omsorgsboende

Magsjuka på Lindebo vård- och omsorgsboende

Uppdatering 19 maj

Under torsdagen den 18 maj öppnades matsalen på Lindebo vård- och omsorgsboende igen efter att ha varit stängd i två veckor.

Uppdatering 10 maj 2017

I slutet av förra veckan insjuknade flera personer på Lindebo vård- och omsorgsboende samt vårdtagare med hemtjänst, i magsjuka. Tre personer togs in för behandling på sjukhus där prover togs. 

Den 5 maj, informerades enhetschefen på Lindebo av smittskyddsläkare på infektionskliniken i Karlskrona om att man efter provtagning misstänkte tarmsmitta av sk rotavirus. Miljö- och hälsoskyddsinspektionen informerades och besökte samma eftermiddag Lindebo för provtagningar. 

Under föregående helg insjuknade ytterligare personer, både på Lindebo och hemmaboende. Då inkubationstiden för rotavirus är en till tre dagar misstänkte infektionskliniken att samtliga som insjuknade under förra veckan hade smittades samtidigt. 

I nuläget har miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ännu inte kunnat säkerställa smittkällan, då virus ofta är svåra att hitta. 

Vi beklagar att de äldre på Lindebo har drabbats. Inga medarbetare har hittills uppvisat symptom. 

Vad har vi gjort:

- Den 5 maj skärptes hygienrutinerna både i hemtjänsten och på Lindebo. Sjuksköterskor från infektionskliniken och från Vårdhygien besökte Lindebo den 9 maj för att hjälpa till att se över hygienrutinerna och vad som ytterligare kunde göras för att hindra ytterligare smittspridning.

- Ansvarig enhetschef har sedan misstanken om tarmsmitta uppstod, haft en nära kontakt med smittskyddsläkaren på Infektionskliniken för att informera om läget och få information om vad som kan göras. Enhetscheferna i båda verksamheterna informerade snabbt personal om den misstänkta smittan och vad som gjordes.

- Matsalen på Lindebo stängdes för servering. All mat serveras i vårdtagarens egna lägenhet.

- Vårdtagarna uppmanas att stanna i sina lägenheter till dess vi vet mer.

- Det städbolag  som städar på Lindebo hjälper till och städa specifikt för att minska smittspridningen.

- Kökspersonalen och omvårdnadspersonalen på Lindebo jobbar tillsammans för att skapa rutiner som  minskar smittspridning. 

Råd till er som är anhöriga:

Det är viktigt med handhygien, dvs noggrann tvätt av händerna med tvål och vatten. Det är en fördel om det finns möjlighet att ha handsprit tillgänglig även hemma vid risk för smitta.  Smittan är inte luftburen, men det är bara en liten dos av smittan som behövs för att ett barn eller en äldre ska bli smittad. Undvik om möjligt besök på Lindebo i dagsläget.

Magsjuka går oftast över av sig själv men det viktigt att tänka på att tillföra vätska. Små barn och äldre, men även vuxna med nedsatt immunförsvar, påverkas mer av kräkningar och diarréer. Det är viktigt att man får i sig vätska i små mängder för att magen inte ska reagera samt att undvika söta drycker och lightdrycker eftersom dessa kan ge diarré. När man känner sig lite bättre kan soppor som nypon/blåbärsoppa vara bra att börja med, dvs skonkost. 

Vad är rotavirus?

Rotaviruset är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos mindre barn men drabbar inte lika ofta vuxna. Rotavirusinfektion drabbar främst små barn men även äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Rotavirus finns i tarmen och smittar via direkt eller indirekt kontakt, smittämnet utsöndras via tarminnehållet och når munnen (fekal-oralsmitta). Främsta smittovägen är via händerna men viruset kan även smitta via livsmedel. Vid kräkningar kan även droppsmitta vara möjlig.

Inkubationstiden är 1-3 dagar och börjar oftast med kräkningar sen diarré och måttlig feber men den som insjuknar får inte alltid alla symtom. Speciellt för rotaviruset är att man kan vara sjuk längre än till exempel vid vinterkräksjuka med Calicivirus som har ett mer akut förlopp.

Läs mer om olika magsjukor och rotaviruset på https://www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsjuka---diarre-och-krakningar/?ar=True

Kontaktperson
Helen Ahlberg
Tf chef Äldreförvaltningen
helen.ahlberg@ronneby.se
0457 - 61 83 22 

Publicerad den 11 maj 2017

Till nyhetslistan