Du är här: Invånare/Nyheter/Kommunen genomför medborgarundersökning

Kommunen genomför medborgarundersökning

Har du fått en enkät hem i din brevlåda? Då är du en av 1200 utvalda som har fått möjligheten att genomföra kommunens medborgarundersökning. Ditt svar är viktigt för att kommunen ska kunna arbeta för att ge dig en bättre service.

Undersökningen tar reda på vad du som medborgare tycker i olika frågor och resultatet presenteras bland annat i Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Ett index som kommunen använder i sitt förbättringsarbete. 

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån och går årligen ut till 1200 slumpvis utvalda medborgare i Ronneby kommun. Kommunen är en av 73 kommuner som vid detta tillfälle genomför undersökningen.

För att få ett bra underlag är det viktigt med hög svarsfrekvens. Ni som får enkäten i er brevlåda kan välja att besvara den via webben, där den även finns på engelska, finska och spanska. 

Här kan ni se tidigare medborgarundersökningar från 2011, 2012 och 2013 som PDF.

Publicerad den 18 september 2014

Till nyhetslistan