Du är här: Invånare/Nyheter/Helena Revelj är Ronnebys nya stadsarkitekt

Helena Revelj är Ronnebys nya stadsarkitekt

- Det känns spännande och kul. Ronneby är inne i en händelserik period med ny översiktsplan, många detaljplanprojekt och en pågående centrumutveckling vilket gör det extra roligt. Jag gillar att arbeta med utveckling - allt från konkreta projekt till mer långsiktiga utvecklingsfrågor. Arbetsfältet spänner mellan allt från strategisk planering till det enskilda bygglovet. I mitt jobb är jag med hela vägen från vision till produktion, säger Helena Revelj, Ronneby kommuns nya stadsarkitekt.

Hållbarhetskonceptet Cradle till Cradle som Ronneby kommun arbetar utifrån är något som går som en röd tråd i hennes arbete. Att bidra med långsiktig strategi och syn på hur kommunen och förvaltningen kan utvecklas med fokus på hållbarhet är en viktig del i hennes uppdrag. Och det är en utmaning som Helena Revelj ser fram emot att axla.

- Det vi bygger ska stå en lång tid framöver och då är det viktigt att det blir bra och hållbart. Vi ska bidra med positiva värden som förnybar energi, biologisk mångfald och sociala värden.
Som stadsarkitekt har dialog och möten med invånare, företag, kollegor och föreningar en framträdande roll.

- Bostadsförsörjning, förskolor, skolor och bostäder anpassade för äldre är angelägna frågor. Jag hoppas kunna väcka intresse kring gestaltnings- och planeringsfrågor. Miljön vi lever i påverkar oss dagligen och kvalité i såväl funktion som form är viktigt för vårt välmående, säger hon.

Helena Revelj har arbetat i Ronneby kommun sedan 2011. Som ny stadsarkitekt efterträder hon David Gillanders som nyligen gått i pension. Helena har en arkitektexamen med en master i design för hållbar utveckling från Chalmers tekniska högskola.

Hon är uppvuxen i Karlskrona men bor numera i Ronneby tillsammans med sin man. På fritiden sticker hon gärna ner fingrarna i myllan och odlar grönsaker, bär och blommor på kolonilotten. När det kommer till musik är hon allätare - allt från klassisk musik till pop och rock gillas. Och spelar hon själv blir det gärna piano och Beethovens Månskenssonaten.

 

Publicerad den 2 mars 2016

Till nyhetslistan