Du är här: Invånare/Nyheter/Frivilliga Resursgruppen i Ronneby kommun söker engagerade personer. Är du en av dem?

Frivilliga Resursgruppen i Ronneby kommun söker engagerade personer. Är du en av dem?

Ronneby kommuns Frivilliga Resursgrupp (FRG) har som uppgift att finnas till hands och förstärka kommunens ordinarie resurser vid olika krissituationer.

Frivilliga Resursgruppen kallas in av kommunledningen när de anser att ordinarie resurser behöver förstärkas vid olika utsatta lägen. Gruppens uppgifter kan exempelvis vara att bemanna trygghetspunkter, hjälpa till med praktiska uppgifter som att förmedla information, vägvisning, dela ut förtäring, och motsvarande samt att vara ett stöd till drabbade människor i olika situationer.

Ronneby kommun har gjort en bedömning att gruppen behöver bestå av ungefär 40 medlemmar. Idag består gruppen av 14 stycken, och de behöver bli fler. Därför fick Civilförsvarsförbundet i Ronneby i uppdrag av Ronneby kommun att rekrytera och utbilda fler personer under 2016. Detta med förhoppningen att komma närmare målet på cirka 40 medlemmar. 

Utbildningen kommer starta då minst 15 personer har anmält sig och kommer innefatta 36 timmar totalt, dessa fördelade på kvällar och någon/några lördagar.

För mer information och anmälan kontakta FRG-ansvarig Torleif Månsson på:
Telefon: 070-375 44 79
E-post: ronneby@civil2.se

Du kan också läsa mer på: http://www.civil.se/frg/ 

Publicerad den 24 mars 2016

Till nyhetslistan