Du är här: Invånare/Nyheter/Fiberutbyggnad i Ronneby kommun

Fiberutbyggnad i Ronneby kommun

Uppdatering 2017-02-01

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och Telenor/Bredbandsbolaget har kommit fram till en gemensam lösning för att ansluta kunderna i Ronneby tätort till fibernätet. Det innebär att grävarbetet åter tas upp den 1 februari 2017.

– Vi är glada att Telenor och Miljöteknik nu har hittat en gemensam lösning för att kunna erbjuda en fiberanslutning till invånarna i Ronneby tätort. Grävmaskinerna flyttar tillbaka till Ronneby redan idag, säger kommundirektör Magnus Widén.

Arbetet i Ronneby tätort sker genom så kallad samförläggning, vilket innebär att en entreprenör utför schaktarbeten i gatorna. Arbeten som behöver utföras på kundens tomt, som grävning fram till huset och installation av den nya IT-utrustningen, ansvarar respektive bolag själva för.

– Det är en lösning som gynnar Ronnebys invånare. Vi är nöjda med den professionella hanteringen av vår ansökan om grävtillstånd från kommunens sida. Det har hela tiden funnits en vilja att hitta en fungerande lösning för kommuninvånarna. Vi ser även positivt på att kommunen hittat en samverkan med den privata marknaden. Vilket är helt i linje med den nya bredbandsstrategin som regeringen presenterade strax innan jul, säger Thomas Olsson, kommun- och stadsnätsansvarig Telenor.

Det första området som berörs är Ekegårdsgatan i norra delen av tätorten. Här flyttar grävmaskinerna tillbaka redan den 1 februari. Därefter följer Gamla Kallingevägen och Blåsippevägen.

– Rent praktiskt betyder överenskommelsen att vi har goda chanser att kunna hålla tidsplanen. Vädret och andra praktiska utmaningar, som tillgång till material och rätt kompetens, kan alltid ställa till det, men vi är optimistiska att kunna erbjuda en fiberanslutning till invånarna i kommunens tätorter under 2017, säger Patrik Ågren, verksamhetschef fiber Miljöteknik.

Mer information om fiberutbyggnaden i Ronneby kommun finns på bredbandnu.se (nätägare Ronneby Miljö & Teknik AB) och på villafiber.bredbandsbolaget.se/ronneby​ (nätägare Telenor).

Uppdatering 2016-11-01

Kommunstyrelsen beviljade vid dagens sammanträde Telenors ansökan om grävtillstånd och öppnar därmed upp för en fortsatt fiberutbyggnad i Ronneby kommun. Nu gäller det att lösa det praktiska. Ett gemensamt fokus är att kunna erbjuda en fiberanslutning till Ronneby kommuns invånare så fort som möjligt, säger kommundirektör Magnus Widén.

Uppdatering 2016-10-25

Vid gårdagens sammanträde av Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades Telenors ansökan om grävtillstånd. Ett förslag till beslut skickas nu till Kommunstyrelsen som sammanträder den 1 november om att godkänna Telenors ansökan om grävtillstånd.

Uppdatering 2016-10-17

Vad händer nu?

I väntan på det politiska beskedet som beräknas till den 1 november 2016 bromsar Miljöteknik de pågående schaktarbeten i de områden där även Bredbandsbolaget har sina kunder. Dessa områden är Blåsippevägen mm, Backsippevägen mm, Ekegårdsgatan mm, Sadelmakaregatan mm, Pepparbacken, Södra Gränsvägen mm och Gamla Kallingevägen mm. Områdena ligger i Ronneby centralort och benämns enligt information på bredbandnu.se

 

Uppdatering 2016-10-13

Som media har rapporterat om har Ronneby kommun sedan augusti 2016 fört samtal med Telenor (anm. Telenor är moderbolaget till Bredbandsbolaget) angående fiberutbyggnaden i Ronneby kommun. Båda parternas fokus har varit att kunna erbjuda en fiberanslutning till alla intressenter inom Ronneby kommun. Därför har man under ett första möte den 30 augusti 2016 diskuterat både tekniska lösningar och tidsplaner. Sedan den 26 september 2016 har Telenor lämnat över till sina jurister att föra bolagets talan i förhandlingarna med Ronneby kommun. Det kallar jag för en juridisk process.

Vad har då hänt?

Telenor har skickat in en ansökan om grävningstillstånd till det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB den 15 augusti 2016. Hanteringen av ansökan fördröjdes tyvärr i tre veckor då den felaktigt var ställd till Ronneby Miljö & Teknik AB. När detta upptäcktes skickades ansökan vidare till Tekniska förvaltningen, Ronneby kommun. Tekniska förvaltningen hanterar Ronneby kommuns markavtal och ansökningar rörande dessa.

Den 16 september 2016 ber Ronneby Kommun att Telenor kompletterar sin ansökan. Kompletterande upplysningar inkommer till Ronneby kommun den 21 september 2016. Telenors ansökan handläggs just nu av Tekniska förvaltningen. Den 24 oktober 2016 kommer Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning i ärendet. Ett beslut kan tidigast fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 november 2016. Beslutet meddelas omgående till Telenor.

/Magnus Widén, kommundirektör

tidigare information från 2016-08-31

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och Bredbandsbolaget träffades i tisdags för att diskutera utbyggnaden av fibernätet i Ronneby kommun. Alla parternas fokus är att kunna erbjuda fiberanslutning till Ronneby kommuns invånare.

Under mötet diskuterades tekniska lösningar och tidsplaner.

-Vårt fokus är  att alla intresserade Ronnebybor ska få tillgång till fibernätet. Under 2017 får alla boende i kommunens tätorter möjlighet att ansluta sig, säger kommundirektör Magnus Widén.

Publicerad den 31 augusti 2016

Till nyhetslistan