Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfullmäktige webb-TV/Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

KF 2017-12-14

KF 2017-11-30

KF 2017-10-26

KF 2017-09-28

KF 2017-08-31

KF 2017-06-21

KF 2017-05-31

KF 2017-04-27  Sändningen avbröts vid 21-tiden tyvärr

KF 2017-03-30 Tyvärr hade vi problem med sändningen i början

KF 2017-02-23

KF 2017-01-26

KF 2016-12-15

KF 2016-11-24

KF 2016-10-27

KF 2016-09-29

KF 2016-08-25

KF 2016-06-16

KF 2016-05-26

KF 2016-04-28

KF 2016-03-31

KF 2016-02-25

KF-2016-01-28

KF-2015-12-10

Klicka här för att titta på Ronneby kommuns reklamfilm

KF-2015-11-26

KF-2015-10-29

KF-2015-09-24

KF-2015-08-27

KF-2015-06-17

KF-2015-05-28

KF-2015-04-29

KF-2015-03-26

KF-2015-02-26

KF 2015-01-29

KF 2014-12-22

KF 2014-12-11

KF 2014-11-27

KF 2014-10-30

KF 2014-10-23

KF 2014-09-25

KF 2014-08-28

KF 2014-06-18

KF 2014-05-28

KF 2014-04-24

KF 2014-03-27

KF 2014-01-30

KF 2013-12-12

KF 2013-11-28

2013-11-28: Punkterna nr 14 till nr 20 går in i varandra så det går inte att "hoppa" till de olika punkterna

KF 2013-11-11

KF 2013-10-31

KF 2013-09-26

KF 2013-08-29

KF 2013-06-19

KF 2013-05-30

KF 2013-04-25

KF 2013-03-27

KF 2013-02-28

KF 2013-01-31

KF 2012-12-12

KF 2012-11-29

KF 2012-10-25

KF 2012-10-09

KF 2012-09-27

KF 2012-08-30

KF 2012-06-20

KF 2012-05-31

KF 2012-04-26

KF 2012-03-29

KF 2012-02-23

KF 2012-01-26

KF 2011-12-15

KF 2011-11-24

KF 2011-10-27
Den 27 oktober togs det nya voteringssystemet i bruk för första gången. Tyvärr medförde det vissa tekniska störningar på webb-TV-sändningen.

KF 2011-09-29

KF 2011-08-25

KF 2011-06-28

KF 2011-06-16

KF 2011-05-24

KF 2011-04-28

 Närpolisens presentation av trygghetsmätningarna blev otydlig i webb-TV-sändningen. Här kan du ladda ner de aktuella dokumenten, dels Presentation om bakgrunden (pdf 1Mb) , dels Redovisning av resultatet (pdf)

KF 2011-03-31

KF 2011-02-24

KF 2011-01-27

KF 2010-12-16

KF 2010-11-25