Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet har du rösträtt om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Rösträtt till riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.


Rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Du får rösta till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du:

  • senast valdagen fyller 18 år.
  • är folkbokförd i kommunen respektive länet.
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.