Felanmälan till Ronneby kommun

Välkommen till Ronneby kommuns felanmälansystem för gator, belysning, parker och grönområden, lekplatser, badplatser, fritidsanläggningar, leder/motionsspår och båtplatser.

För att felanmäla väljer du en av bilderna nedan genom att klicka på den. Fyll sedan i det formulär som visas på skärmen. Obs! Ibland tar det en stund innan bilderna läses in.

Vi åtgärdar oftast fel inom tio arbetsdagar. Ibland kan det dock ta längre tid om det är något speciellt som behövs utredas eller beställas t ex. Om det är mer bråttom så prioriteras ärendet.

Har du frågor? Kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen på 0457-61 80 80 eller på tekniskaforvaltningen@ronneby.se.
Under vintertid är telefonen bemannad 8.00-15.00 med paus 9:30-10.00 och 12.00-13.00.
Under sommartid (24 juni - 19 augusti) är telefonen bemannad måndag - fredag 08.00-09.30 och 10.00-12.00.

Om det är ett akut ärende som inte kan vänta till nästa vardag och det är utanför kontorstid kan Ronneby kommuns jourtelefon kontaktas på 0470-467 05.

Behandling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i formulären för felanmälan och behöver spara och behandla personuppgifter för att kunna hantera felanmälningar. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för felanmälan är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av ärendet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och de lagkrav som gäller vår verksamhet. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Felanmälan i övriga frågor 

Felanmälan i övriga frågor gör du här. Klicka på ämnesområdet för att komma till rätt instans.

Fiber/bredband

Gatubelysning

Vatten & avlopp

Ronnebyhus - kommunala bostäder

Abri - serviceanmälan