Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Underhållsarbete på E22:an från 12 juni 2017

Underhållsarbete på E22:an från 12 juni 2017

Trafikverket utför under sommaren ett större planerat underhållsarbete på bron som går över Djupaforsvägen öster om trafikplats Ronneby Norra (57). Det är tätskikt, dräneringssystem samt en del betonglagningar som ska utföras.

Arbetet är planerat att starta den 12 juni och kommer pågå som längst till den 14 juli 2017.

E 22:an avstängd i västlig körriktning

E 22:an kommer vara helt avstängd för trafik i västlig körriktning mellan trafikplatserna Ronneby Norra (57) och  Ronneby Västra (56) under hela arbetstiden.

Trafik på E 22:an i västlig körriktning kommer därför under arbetenas gång att ledas om via Kallinge på vägarna 650, 651, 652 och 27.

E 22:an öppen för trafik i östlig körriktning 

Trafik på E 22:an i östlig körriktning kommer kunna passera bron i ett körfält med minsta bredd 3.5 m. Hastigheten kommer vara sänkt förbi arbetsplatsen.

Vi hoppas på samarbete och förståelse under arbetstiden. Kör försiktigt förbi arbetsplatsen!